Burgerschapsprijs 2007: Khady Koita

De jury van de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V looft Khady Koita omdat ze het stilzwijgen rond vrouwelijke genitale verminking doorbrak en overal ter wereld mannen en vrouwen ervan probeert te overtuigen om te breken met deze vrouwonterende traditie. Prof. Dr. Marleen Temmerman: “Het siert haar dat ze daarbij heel respectvol omgaat met haar eigen cultuur. Voor Khady Koita is vrouwelijke genitale verminking in de eerste plaats een grove schending van de mensenrechten. Ze strijdt niet tegen haar cultuur, wel tegen opzettelijke verminking en onderdrukking, ongeacht de cultuur waarin die voorkomen.” 

Khady Koita is op 18 oktober 1959 geboren in Senegal. Op 13-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan een neef die in Frankrijk woonde. Ze leefde zestien jaar met hem samen in Parijs. Omdat ze door hem werd uitgebuit, vernederd en mishandeld, besloot ze van hem te scheiden.

Khady Koita stond mee aan de wieg van GAMS, een groepering die strijdt tegen genitale verminking en voor de rechten van de vrouw. Sinds 2000 is ze voorzitster van Euronet FGM, het Europese netwerk voor de preventie en afschaffing van vrouwelijke genitale verminking. Ze schreef het boek “Mutilée”, in 2006 in het Nederlands verschenen onder de titel “Verminkt”, is lid van de vzw Respect-ev en is medeoprichtster en voorzitster van La Palabre. Deze vzw stelt zich tot doel opvang- en opleidingscentra op te richten voor meisjes die geconfronteerd worden met seksuele verminking en andere vormen van geweld. Khady Koita is moeder van vier dochters en een zoon. Ze woont sinds 1996 in België.

(download pdf Laureaat 2007)

31 december 2007

Met de steun van logo pv groep