Privacy

Vanzelfsprekend respecteert de Stichting P&V de privacywetgeving ter zake.
Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt de Stichting P&V persoonlijke gegevens?

De STICHTING P&V verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een kandidaatsdossier).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de Stichting P&V?

De STICHTING P&V verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt de Stichting P&V persoonlijke gegevens?

De STICHTING P&V verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren);
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
  • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).
Hoe behandelt de Stichting P&V persoonlijke gegevens?

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):

Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden.

Hoe lang bewaart de Stichting P&V persoonlijke gegevens?

Dient u via deze website een kandidaatsdossier in, bestelt u een publicatie, schrijft u in voor een evenement of maakt u een gift over, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.

De STICHTING P&V kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Bewaart de Stichting P&V mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. Enkele voorbeelden hiervan zijn encryptie, anti-virus-systemen, firewalls, toegangscontroles, en een rigoureuze selectie van het personeel en onze leveranciers.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met stichting@pv.be

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ofwel per brief naar de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, ofwel via mail naar commission@privacycommission.be of via telefoon op +32 2 274 48 00.

Nog vragen of bedenkingen?

Stuur een mail: stichting@pv.be.

 

Met de steun van logo pv groep