Burgerschapsprijs 2008: Jeanne Devos en Simone Susskind

2008: Jeanne Devos, mensenrechtenactiviste en oprichtster van de National Domestic Workers Movement (MDWM) en Simone Susskind, voorzitster van Actions dans la Méditérranée.

Jeanne Devos

Zuster Jeanne Devos krijgt de prijs voor haar werk in Mumbai en India, meer bepaald voor het oprichten en bezielen van de National Domestic Workers’ Movement. Met de NDWM vecht Jeanne Devos voor een eerlijk loon en humane arbeidsomstandigheden voor het huispersoneel. Een groep die voornamelijk bestaat uit kinderen en vrouwen.

De NDWM is vandaag actief in 22 Indiase staten en telt twee miljoen leden die het lot van naar schatting 90 miljoen huisarbeidsters in India behartigen. In verscheidene staten realiseerde de beweging reeds belangrijke wetswijzigingen, zoals de erkenning van huishoudwerk als arbeid en de invoering van een wet op het minimumloon voor huisarbeid. Sinds 2006 verbiedt een wet de arbeid van kinderen jonger dan 14 jaar in de horeca en het huishouden. Jeanne Devos krijgt voor haar werk zowel nationaal als internationaal erkenning.

Simone Susskind 

Zij krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede in het Midden-Oosten, voor de bijdrage die ze geleverd heeft en levert aan het mogelijk maken van een dialoog tussen Palestijnen en Israëliërs. Van bij het begin beklemtoont ze de uiterst belangrijke rol van de vrouw in de oplossing van de conflicten. 

Simone Susskind is ontegensprekelijk een van die vrouwelijke pioniers die de aanzet gaven tot een gelijke deelname van vrouwen aan de oplossing van het conflict. Dankzij haar contacten met haar Palestijnse vriendinnen maakt ze kennis met de realiteit van het leven van de vrouw in de islamitische wereld. Met Actions dans la Méditérranée slaat ze bruggen tussen vrouwen aan beide oevers van de Middellandse Zee, in de overtuiging dat respect voor de fundamentele rechten van de vrouw een onontbeerlijke voorwaarde is voor democratie en ontwikkeling.

(download pdf Laureaten 2008)

31 december 2008

Met de steun van logo pv groep