Burgerschapsprijs 2009: Les Territoires de la Mémoire en Kif Kif

2009 : Les Territoires de la Mémoire en Kif Kif, twee Belgische verenigingen die ijveren voor de verspreiding van waarden als solidariteit en dialoog. 

Kif Kif

Het interculturele platform Kif Kif onstond in 2003 ‘van onderuit’ met de creatie van een interactieve website en de organisatie van spraakmakende activiteiten. De afgelopen jaren kende de organisatie een sterke groei. Momenteel is het een van de toonaangevende actoren in Vlaanderen met betrekking tot het geanimeerde maatschappelijke debat over de interculturele samenleving. Sedert het prille ontstaan is er veel veranderd. Kif Kif is nu een door de Vlaamse overheid erkende ‘sociaal-culturele beweging’ met 4 medewerkers die een ruime ploeg vrijwilligers en freelancers ondersteunen. 

Kif Kif vertrekt vanuit een duidelijke visie waarin de volgende kernwoorden centraal staan: democratisch, pluralistisch, solidiar, antiracistisch en progressief. Vanuit deze uitgangspunten wordt er aan de centrale doelstellingen gewerkt: een diversiteit aan stemmen een forum bieden, stereotiepe en negatieve beeldvorming ontkrachten, de actieve participatie van àlle burgers bevorderen, stimuleren tot kritische reflectie, de onafhankelijkheid van de organisatie bewaken.

Les Territoires de la Mémoire

De vzw « Les Territoires de la Mémoire » werd in 1993 opgericht en is een educatief centrum voor verzet en burgerzin, dat door de Franstalige gemeenschap van België is erkend. Om het verleden levend te houden bij kinderen, jongeren en volwassenen, ontplooit de vereniging allerhande initiatieven om het verleden over te dragen en iedereen te stimuleren om zich in te zetten voor een democratische samenleving, die garant staat voor de fundamentele vrijheden.

De vereniging heeft zich tot doel gesteld de burgerzin te ontwikkelen, de democratie te verstevigen en de tolerantie tegenover de andersheid te bevorderen.

In haar bezoekersruimten stelt ze een symbolisch traject voor. Het gaat hierbij om een aandoenlijke ervaring, doordrongen van eerbied voor alle slachtoffers van de nazibarbarij. Aan de hand van getuigenissen van overlevenden en uittreksels uit de film « Nuit et brouillard » (Nacht en nevel) van Alain Resnais, wordt het parcours van een gedeporteerde in de concentratie- en uitroeiingskampen in herinnering gebracht.

(download pdf Laureaten 2009)

31 december 2009

Met de steun van logo pv groep