Burgerschapsprijs 2010: Jacqueline Rousseau en Guido Verschueren

2010: Jacqueline Rousseau, stichtster van Adeppi (Atelier d'Education Permanente pour Personnes Incarcérées) en Guido Verschueren, directeur van de gevangenis van Leuven. 

Jacqueline Rousseau (ADEPPI)

De vereniging Adeppi is actief in de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst-Berkendael, Nijvel, Namen, Ittre, Andenne, Hoei, Doornik, Marneffe en Bergen en heeft de ambitieuze weddenschap aangegaan om er educatie in de meest brede betekenis van het woord en cultuur te introduceren.

Ze organiseert in deze gevangenissen schrijf-, percussie- en theaterworkshops en concerten en probeert er de zin voor creativiteit te rehabiliteren. 

Adeppi geeft er een brochure uit met de pennenvruchten van de gedetineerden met de veelzeggende titel: « Vivement dehors ! Les compagnons de l’impossible ».

Ze organiseert er cursussen waarmee men het getuigschrift van basisonderwijs kan behalen (wiskunde, vervolmaking van de moedertaal, enz.), maar daarnaast ook gecertificeerde opleidingen informatica, horeca en grootkeuken, elektriciteit en zelfs tuinbouw.

De diplomaresultaten lossen, gezien de talrijke obstakels, natuurlijk niet altijd alle verwachtingen in, maar toch zorgt de aanwezigheid van Adeppi ongetwijfeld voor een sprankje menselijkheid en hoop in het erg miskende en verwaarloosde Belgische gevangeniswezen.

Guido Verschueren

De Centrale Gevangenis van Leuven, beter bekend als Leuven-Centraal, bestaat dit jaar exact 150 jaar. Guido Verschueren leidt deze 350 plaatsen tellende penitentiaire inrichting al sinds 1979. Hij woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in de directiewoning van de gevangenis.

Er verblijven voornamelijk langgestraften waarvoor een regime werd ontwikkeld dat specifiek is afgestemd op een langdurige detentie.  Het beleid dat hij en zijn medewerkers de voorbije decennia hebben gevoerd, kan samengevat worden aan de hand van drie grote uitgangspunten:

  • Menselijke waardigheid
  • Zinvolle detentie
  • Betrokkenheid met de samenleving

(download pdf Laureaten 2010)

31 december 2010

Met de steun van logo pv groep