Burgerschapsprijs 2012: Dr. Izzeldin Abuelaish

Izzeldin Abuelaish (1955), in de media ook wel “de Gaza dokter” genoemd, is een Palestijnse arts en vruchtbaarheidsspecialist die zijn leven wijdt aan vrede tussen Israël en Palestina. Dr. Abuelaish, geboren en getogen in het vluchtelingenkamp Jabalia in de Gazastrook, was de eerste Palestijn die als arts in een Israëlisch ziekenhuis kon werken, alwaar hij vele vriendschappen sloot. Dr. Izzeldin Abuelaish haalde het wereldnieuws na een verschrikkelijke tragedie: op 16 januari 2009 werd zijn huis in de Gazastrook gebombardeerd en werden drie van zijn dochters en een nicht gedood. In plaats van om wraak te roepen of te verzinken in haat, roept Izzeldin Abuelaish alle mensen in het Midden-Oosten op om met elkaar te praten. Zijn credo is dat haat geen antwoord biedt op oorlog. Hij kiest eerder de weg van open communicatie, begrip en mededogen om de kloof tussen de Israëlische en Palestijnse belangen te overbruggen. Zijn diepste hoop is dat zijn dochters het laatste slachtoffer zullen zijn op de weg naar vrede tussen Palestijnen en Israëli’s.

Na de publicatie van zijn boek ‘I Shall Not Hate’ (vertaald als ‘Bruggen, geen muren’) in 2010, waarin hij zijn belevenissen als dokter en vredesactivist beschrijft, richt dr. Abuelaish zich nu op een beter leven voor meisjes en vrouwen in Palestina en Israël. Hij is ervan overtuigd dat het vredesproces en een duurzame vrede moeten samengaan met een volledige participatie van vrouwen. De ‘Daughters for Life Foundation’, opgericht in 2010, verstrekt jonge vrouwen in het MiddenOosten studiebeurzen voor universitaire studies en educatieve programma’s. 

Momenteel is dr. Abuelaish hoogleraar aan de Dalla Lana School of Public Health aan de universiteit van Toronto in Canada. Hij coördineert en onderwijst drie cursussen volksgezondheid: ‘Women’s Health in Countries of Conflict’, ‘Health as an Engine for the Journey to Peace’, en ‘International Perspectives on Health Services Management’. De cursussen concentreren zich op inzicht in de voedingsbodem van sociale en politieke conflicten en leveren tastbare en pragmatische manieren om de gezondheid te bevorderen als strategie om aan vrede te werken.

(download pdf Laureaat 2012)

31 december 2012

Met de steun van logo pv groep