Beter samen?

Denk- en doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Auteur: PELLERIAUX Koen
Publicatie: 2005
Uitgever: Acco, Leuven-Voorburg
Taal : Nederlands en Frans

België biedt een brede waaier aan ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren. Toch blijkt een aantal jongerengroepen opvallend afwezig in het jeugdwerkverhaal. Daarom zette de Stichting P&V het project "Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk!" op poten. Een meerjarenproject dat het debat rond het toegankelijkheidsvraagstuk over de verschillende jongerenrelevante sectoren heen wil aanzwengelen en jongeren hierbij zelf aan het werk wil zetten. Dit boek is een neerslag van de tweetalige studiedag die plaatsvond op 10 december 2004 ter voorbereiding van dit project.

Download

30 juni 2005

Met de steun van logo pv groep