Burgerschapsprijs 2021: Jean Drèze

De 17e Burgerschapsprijs gaat naar Jean Drèze voor zijn werk als ontwikkelingseconoom en zijn strijd voor sociale gelijkheid in India en elders. Hij is een hartstochtelijk pleitbezorger van research for action: economisch onderzoek dat de wereld wil verbeteren.

Jean Drèze, geboren in 1959 in Leuven, is een Indiase econoom en activist van Belgische afkomst. Hij heeft gewerkt aan verschillende ontwikkelingsvraagstukken in India, zoals honger, hongersnood, genderongelijkheid, sociale zekerheid, gezondheid van kinderen en onderwijs.

Tot zijn co-auteurs behoren Nobelprijswinnaar voor economie Amartya Sen, met wie hij over hongersnood schreef, Nicholas Stern, met wie hij schreef over de hervorming van het beleid bij verstoring van de marktprijzen, en Nobelprijswinnaar voor economie Angus Deaton. Momenteel is hij honorair hoogleraar aan de Delhi School of Economics en gasthoogleraar aan het departement economie van de universiteit van Ranchi in India.

De combinatie van uitgebreid veldwerk, kwalitatieve analyse van het dagelijks leven en armoede, met kwantitatief werk, maakt zijn werk onderscheidend binnen de economie. Jean Drèze leeft en werkt nog steeds onder dezelfde omstandigheden als zijn respondenten om hen echt te kunnen begrijpen. Toen hij op 20-jarige leeftijd naar New Delhi kwam om zijn doctoraat te voltooien, nam hij een levensstijl van vrijwillige eenvoud aan, zo dicht mogelijk bij de dorpelingen.

Drèze staat bekend om zijn inzet voor sociale rechtvaardigheid, zowel in India als internationaal. Naast zijn uitstekende academische werk is hij actief betrokken geweest bij vele sociale bewegingen, waaronder de vredesbeweging, de campagne voor recht op informatie die heeft geleid tot de Right to Information Act in India, en de campagne voor recht op voedsel in India. Acties die daadwerkelijk tot verandering hebben geleid en een blijvend effect hebben. Hij staat ook bekend als een van de architecten van de National Rural Employment Guarantee Act die arbeidsrechten en sociale zekerheid garandeert, hoewel zijn bijdrage volgens Drèze wordt overschat. Dit tekent zijn bescheidenheid, volgens anderen.

Jean Drèze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en behoefte aan maatschappelijke betrokkenheid, geënt op de overtuiging dat hij zijn eigen waarden in praktijk moet brengen. Meer dan een toekomstvisie zijn zijn reis en levensmissie om de sociale ongelijkheid te bestrijden inspirerend voor velen in België en de rest van de wereld.

Voorbeeldig burgerschap is wat deze prijs in de verf wil zetten. Jean Drèzes inzet heeft het leven van vele Indische mannen en vrouwen verbeterd. Met zijn inzet tegen verdeeldheid, uitsluiting en polarisatie belichaamt hij perfect de waarden die onze Stichting verdedigt: solidariteit, emancipatie, burgerschap en participatie. Jean Drèze kreeg de kans om een project te steunen dat aansluit bij de missie en de waarden van onze stichting. Hij koos voor Mobile Creches.

(Download PDF Laureaat 2021)

20 oktober 2021

Met de steun van logo pv groep