Project KEEP - Key Engaging Educational Practices

Het Erasmus+-programma beoogt acties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport te ondersteunen voor de periode 2021-2027. Het helpt organisaties om in internationale partnerschappen te werken en innovatieve praktijken uit te wisselen. De Stichting P&V nam samen met 6 partners uit 4 landen in 2021-2023 deel aan het Erasmus+ project KEEP om goede praktijken te delen die door leraren in het secundair onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie zijn toegepast om contact met leerlingen te houden en het risico van schooluitval tegen te gaan. 

Context

Zoals de COVID-19-pandemie heeft aangetoond, is toegang tot onderwijs meer dan ooit van essentieel belang voor een snel herstel, waarbij gelijke kansen voor iedereen worden bevorderd. Als onderdeel van dit herstelproces tilt het Erasmus+-programma zijn inclusieve dimensie naar een nieuw niveau door persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkelingskansen in Europa en daarbuiten te bevorderen, met als doel niemand achter te laten. Het ondersteunen en faciliteren van transnationale en internationale samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport is van cruciaal belang om burgers meer sleutelcompetenties te geven, voortijdig schoolverlaten te bestrijden en de erkenning van competenties mogelijk te maken die door formeel, informeel en niet-formeel leren zijn verworven. Deze samenwerking vergemakkelijkt het verspreiden van ideeën, de overdracht van goede praktijken en expertise, en digitale capaciteitsopbouw, draagt zo bij tot onderwijs van hoge kwaliteit en versterkt de sociale cohesie.

Het KEEP project

De Stichting P&V neemt deel aan een consortium van 6 instellingen onder de coördinatie van France Education International uit 4 landen (Frankrijk, België, Polen en Griekenland) in het kader van een Erasmus+-project. De titel van het tweejarige project is: "Key Engaging Educational Practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following the COVID-19 pandemic" (KEEP).

Doelstelling

Het doel van KEEP is de goede praktijken te delen die door leraren in het secundair onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie zijn toegepast om contact met leerlingen te houden en het risico van schooluitval tegen te gaan. 
De Stichting P&V is belast met doelstelling 1 - "Situational review", met als doel een overzicht te geven van de evolutie en de impact van het onderwijsbeleid en de digitale strategie in de vier partnerlanden sinds het begin van de Covid-19-pandemie, om de factoren en obstakels voor doeltreffend afstandsonderwijs voor iedereen te identificeren.
De werkzaamheden zullen worden afgesloten met een Europees verslag over goede praktijken van innovatieve methodologieën die door leraren worden gebruikt om in contact te blijven met leerlingen ook vanop afstand, in de strijd tegen schooluitval en in een context van digitale kloof. 

Voortgang en resultaten van het project

Fase I

Onder leiding van de Stichting P&V worden in ondersaand verslag de nationale en regionale  maatregelen gepresenteerd die de onderwijsstelsels in staat stelden zich aan te passen en kwaliteitsonderwijs te blijven verstrekken tijdens de COVID-19-pandemie in Frankrijk, België, Polen en Griekenland. 

Het is het resultaat van het eerste jaar van de uitvoering van het project. In de loop van dit jaar hebben de partners gegevens verzameld en denationale, regionale en lokale maatregelen geanalyseerd die op scholen werden getroffen. Dit eerste resultaat van het consortium brengt de belangrijkste uitdagingen in kaart waarmee de onderwijssystemen van de partnerlanden de afgelopen jaren zijn geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld de problemen met de abrupte omschakeling naar digitaal onderwijs, absenteïsme bij een deel van de leerlingen, leerachterstanden...

Download het verslag: Education and the Covid-19 pandemic a situational review of five Regions

Fase II

In elk land werden vervolgens enquêtes uitgevoerd bij leerkrachten van secundaire scholen en bij groepen leerlingen, gezinnen en schoolhoofden. Met behulp van deze enquêtes verzamelden we innovatieve praktijken om contact te houden met leerlingen van op afstand. Deze getuigenissen werden gecontextualiseerd in een ecosysteemverslag (Work Package 2), terwijl de praktijken van de leerkrachten werden uitgewerkt in 20 leerkrachtportretten (Work Package 3). Een transnationale analyse van de verzamelde onderwijspraktijken werd uitgevoerd door de projectpartners (Work Package 4), met het oog op het opstellen van aanbevelingen om de ontwikkeling van digitaal onderwijs te ondersteunen en het risico op schooluitval te voorkomen (Work Package 5).

Download de portretten : Ontdek 20 portretten van leerkrachten die innovatieve praktijken hebben ontwikkeld in 5 Europese landen!

Fase III

Het jaar 2023 werd gewijd aan het finaliseren van de Work Packages en het organiseren van een aantal events om de resultaten van het KEEP-project te verspreiden. In elk deelnemend land werd een nationale conferentie georganiseerd. De 20 gerealiseerde portretten, gemaakt om de onderwijspraktijken, uitdagingen en kansen tijdens de pandemie in de vier deelnemende landen te belichten, werden verspreid tijdens conferenties in elk van de partnerlanden met deelname van leerkrachten, experts, vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten, ….


De Belgische nationale conferentie werd op 15 februari 2023 in Brussel gehouden met als titel “Het effect van Covid 19 op jongeren in en buiten het onderwijs. Bevorderende en belemmerende factoren om verbonden te blijven met jongeren”, waarin we zowel de resultaten van dit KEEP-onderzoek als deze van ons nationaal project Linking Youth Up hebben voorgesteld. We wilden antwoorden bieden op de volgende vragen: Wat kunnen we leren van de (lange termijn) ervaringen in verschillende landen en hoe kunnen we de korte termijn noodreacties afstemmen op investeringen in lange termijn (educatieve) doelstellingen, zodat we de kansen van de COVID-19 pandemie ten volle kunnen benutten en ervan kunnen leren?


We gaven het woord aan een aantal experts in verschillende domeinen over de (langere termijn) impact van Covid-19 op jongeren (in België). Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de verschillende strategieën van scholen, leerkrachten, sociale organisaties, beleidsmakers, .... ? Wat is er nog nodig om de digitale kloof te overbruggen? Voor welke uitdagingen staan we? Conferentie met de deelname van onder meer Kristof De Witte (KuLeuven), Sara Lou (Molengeek), Jessy Siongers (VUB-UGent), Olivier Servais (UCLouvain) en Margaux Pyls (VUB).


Het KEEP-project werd afgesloten op 24 en 25 mei 2023, tijdens een slotconferentie in Parijs in het Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) waar het volledige project en de aanbevelingen werden gepresenteerd aan belanghebbenden uit het onderwijs op nationaal en Europees niveau.


Download de resultaten van het KEEP project in het Engels en Frans.

Luister naar de podcastserie "Online teaching: KEEP it up!" gewijd aan lerarenportretten op YouTube.
 

Partners

  • CIEP France (France Education International)
  • Universiteit van Parijs Frankrijk
  • Panepistimio Patron Griekenland
  • Instytut Badan Edukacyjnych Polen
  • GIP Formation tout au long de la vie Frankrijk
  • Stichting P&V België

24 januari 2023

Met de steun van logo pv groep