Eén land/twee talen

Auteurs: ELCHARDUS Mark, SERVAIS Olivier en DE KEERE Kobe
Publicatie: 2011
Uitgever: Lanoo Campus
Taal : Nederlands en frans

België uit het leven gegrepen
"Burgerschap-Interculturaliteit-Dialoog"-project viel heel gauw op een publieke dialoog over onze taalkundige diversiteit. Gezien de historische en sociale situatie in het tweetalige België, moet er een constructieve dialoog tussen de twee taalgemeenschappen op gang worden gebracht. Het boek biedt een verrassend analyse van persoonlijke verhalen over het leven in een tweetalig land. Onthullende verhalen brengen aan het licht wat in debatten en opiniepeilingen vaak – bewust of onbewust – verzwegen wordt.

Te koop in de boekhandels.

30 juni 2011

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep