Burgerschap / Interculturaliteit / Dialoog

Van september 2008 tot mei 2009 organiseerde PEFONDES in het kader van het Europees jaar van de Interculturele dialoog het project Burgerschap/Interculturaliteit/Dialoog. Om een Europees reflectieforum te creëren hebben de vijf deelnemende landen elk rond zelfgekozen thema's vijf debat-ateliers georganiseerd waarop burgers werden samengebracht.

De niet-gouvernementele organisatie CVS in Engeland boog zich over de perceptie van het concept interculturaliteit door de jongeren met de bedoeling om de obstakels die voortvloeien uit nationalistische reflexen opzij te zetten.

De Stichting EAES werkte rond integratiebevorderende elementen. EAES heeft zijn thuisbasis in Andalusië, dat vroeger een migratieland was en nu een plek van onthaal voor verschillende migraties.

In Frankrijk debatteerde de Stichting MACIF over drie integratiemaatregelen: tewerkstelling, diversiteitsbeleid in bedrijven en participatie van het middenveld.

De PACT-stichting in Roemenië ging uit van de miskenning van de Roma-cultuur, om de discriminatie en de (auto)marginalisering van deze bevolking te verklaren.

In België, ten slotte, creëerde de Stichting P&V een ontmoetingsforum voor Franstaligen en Nederlandstaligen, waar de deelnemers hun verschillen konden uitdrukken en leerden om met elkaar in dialoog te treden.

Een gids over dit project en zijn conclusies is beschikbaar in het Engels en in het Frans en twee nieuwsbrieven werden gepubliceerd. 

24 november 2009

Met de steun van logo pv groep