Eén land / twee talen

In het kader van het Europese project Burgerschap/Interculturaliteit/Dialoog, een initiatief van PEFONDES, heeft de Stichting P&V zich gebogen over de communautaire conflicten in België. Kenmerkend voor de situatie bleek het gebrek aan dialoog.

50 burgers uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben elkaar vijf keer ontmoet om elkaars achtergrond te leren kennen en te begrijpen. De bedoeling was om het interculturele aspect te bevorderen door de burgers rechtstreeks met elkaar in contact te brengen, niet om te debatteren, maar wel om naar elkaar te luisteren en een constructieve dialoog op gang te brengen.

Wie niet dezelfde taal spreekt wordt als een vreemde beschouwd; zo vervallen we in clichés en vooroordelen. Om deze te identificeren en te begrijpen werd er geëxperimenteerd met een verhalenforum. Deze methode bleek bijzonder productief en verrijkend, zowel voor de initiatiefnemers als voor de deelnemers. Het verslag van deze bijzonder interessante ervaring ligt aan de basis van het boek: « Een land/twee talen – België uit het leven gegrepen » uitgegeven door LannooCampus.

25 januari 2011

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep