Connecting You(th). Fase II: Jongerenforum

Jongerenforum Connecting You(th)

De Stichting P&V wilde met haar project "Connecting You(th)" de sociale kloven onder jongeren overbruggen. Het project bestond uit twee delen: een projectoproep en een jongerenforum. Dit project, gesteund door de Nationale Loterij, bood twintig jongeren tussen 16 en 23 jaar, met verschillende achtergronden en uit heel België, de gelegenheid ervaring op te doen met actief burgerschap. 

Samenstelling en bedoeling jongerenforum

Ons Jongerenforum bestond uit een heterogene groep van Belgische jongeren tussen 16 en 23 jaar die elkaar op voorhand niet kenden. Zij verschillen wat betreft gevolgde opleiding, migratie-achtergrond, woonplaats, interesses en hobby’s, …  Enerzijds wilden we deze gevarieerde groep van een 20-tal jongeren uit heel België in staat stellen inzicht te krijgen in de regionale en lokale realiteiten van ons land, hen de breekpunten laten identificeren en proberen er oplossingen voor te vinden. Met andere woorden de jongeren te empoweren en hen een actor te laten worden in het maatschappelijk debat.

Anderzijds wilden we de goede praktijken uit de projectoproep die kloven op effectieve wijze overbruggen en/of de sociale cohesie bevorderen, onder de aandacht brengen van beleid en het brede publiek, tijdens onze slotconferentie en via verdere disseminatie. 

Voorbereiding van het jongerenforum

Jongeren Tijdens twee voorbereidende weekends werden de jongeren van het Jongerenforum gevormd en begeleid om hun rol als lid van het Jongerenforum ten volle te kunnen volbrengen. Zo kregen ze sessies over burgerschap, welke kloven er zijn in de samenleving, hoe conflictloos te debatteren, hoe met een andere bril naar een probleem te kijken, … De jongeren leerden elkaar beter kennen via ludieke en culturele activiteiten. Ze kregen de kans om academici, sociale ondernemers en coaches te ontmoeten. Al deze personen en workshops reikten de jongeren instrumenten aan om te zetelen in het Jongerenforum.

Evaluatie van de winnende projecten

Na de selectie van winnende projecten uit onze projectoproep en de start van de uitvoering van deze projecten (vanaf februari 2022), was het tijd voor evaluatie en reflectie. Deze eerste etappe vond plaats in Gent (7-9 oktober 2022). Op het programma van het Jongerenforum: workshops over projectevaluatie en toekomstscenario's van de samenleving, projectbezoeken en ludieke activiteiten! 

Gezien verschillende laureaten van onze projectoproep in Gent gevestigd waren, hebben de jongeren de kans gekregen om 5 projecten beter te leren kennen, ter plaatste te bezoeken en hen al hun vragen te stellen. De organisaties iDrops, Touché en FOS Open Scouting + LEJO kwamen in Viernulvier om interactieve presentaties te geven. De jongeren konden dan weer naar Ghent Basketball en Larf/De Kazematten gaan om ter plaatse met jongeren van de organisaties te ervaren wat ze deden om kloven onder jongeren te overbruggen. 

Het laatste jongerenweekend vond plaats in Namen op 3-5 februari 2023 in de Centre Culturel de Namur. De jongeren kregen hier de kans om de overige projecten beter te leren kennen, enerzijds door gesprekken met jongeren die aan bepaalde projecten hadden deelgenomen, zoals aan het voorbereidend jaar theater van Théâtre de Namur, of door de laatste stand van zaken en resultaten te krijgen via jongeren die de projecten ter plaatse hadden bezocht, zoals Made by Brussels.

Het laatste weekend was ook het moment voor verdieping. De jongeren deelden hun levensverhalen en probeerden een beter inzicht te krijgen in wat hun talenten zijn, wat hen uniek maakt en wat hen verbindt over kloven heen. Ze hadden ook interessante brainstormingsessies, op basis van hun eigen ervaringen en wat ze uit de gesteunde projecten hadden geleerd, over wat er allemaal nodig is om de kloven die tussen hen en in de maatschappij bestaan te overbruggen.

Aangezien het slotevenement eraan kwam, bedachten de jongeren tenslotte samen spannende ideeën over hoe we dit evenement zo interactief en attractief mogelijk konden maken. De jongeren dachten ook na over wie ze wilden uitnodigen naar het slotevent. Tenslotte werden de rollen verdeeld over wat hun deelname aan dit slotevent betreft.

Bekijk het filmpje over het Jongerenforum dat in Namen werd gemaakt. 

Slotevent

Op 19 april 2023 organiseerden we het slotevent van ons project Connecting Youth in de Beursschouwburg. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de jongeren van het Jongerenforum en Visuality, die vanaf het begin bij het project betrokken was.

Het idee van de jongeren was om de visuele identiteit van de conferentie aan te passen aan een reisformaat. Dankzij bruggen, vliegtuigen, enz. kunnen we kloven overbruggen en dichter bij elkaar komen. Dus hebben twee jongeren een uitnodigingsvideo gemaakt in dat thema. Ook de brochure die werd uitgedeeld op het slotevent aan de deelnemers werd in ‘vliegtuig’-opmaak opgesteld.

Het slotevent bracht zo’n 150 jongeren, onderzoekers, jeugdexperts en organisaties samen om hun ervaringen te delen tijdens keynote-speeches, interactieve workshops, podcasts, debatten, … Alle activiteiten waren samen met de jongeren bedacht en gecoördineerd. Deelnemers van het Jongerenforum kregen ook de kans om hun vragen te stellen aan de Ministers van Jeugd Benjamin Dalle en Valérie Glatigny. Het slotevent werd afgesloten door een visuele samenvatting van alle debatten en een poetry slam door vier jongeren van het Jongerenforum.

Bekijk onze aftermovie

Met dank aan onze partners: Nationale Loterij, S.M.A.K., Kunstencentrum VIERNULVIER, Centre Culturel de Namur die dit project financieel mogelijk hebben gemaakt of die ons ruimte of tijd ter beschikking stelden.

Het vervolg?

Momenteel zijn we bezig met de redactie van een rapport met enerzijds tips en trucs voor het opzetten van een jongerenforum als onderdeel van een projectoproep en burgerschapstraject, en anderzijds aanbevelingen uit ons hele traject (met bijdragen van onderzoek, jongeren, organisaties en experts) over hoe de kloof tussen jongeren kan worden overbrugd.

Deze brochure wordt in het voorjaar van 2024 verwacht. 

Project gerealiseerd met steun van de Nationale Loterij 

Logo nationale loterij

19 april 2023

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep