Samenleven in een kleurrijke maatschappij

In 2001 zetten de stichtingen achter PEFONDES een gemeenschappelijk project op touw onder de noemer « Samenleven in een kleurrijke maatschappij »  : een initiatief ter bevordering van het democratisch samenleven in een multi-etnische maatschappij. Dit project gaat op verkenning naar de mogelijkheden binnen de sociale economie voor het bevorderen van de sociale inclusie van minderheden. Het project laat jongeren reflecteren over de ontwikkeling van een etnisch diverse samenleving in de verschillende partnerlanden.

Van 2001 tot 2003 brengt de Stichting P&V een jongerenforum bijeen waarvoor het een 25-tal jongeren van diverse origine uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel weet te mobiliseren. Via debatten in binnen- en buitenland leren deze jongeren de contouren van de multi-etnische samenleving kennen, bestuderen en selecteren zij initiatieven die volgens hen de integratie van jonge allochtonen in onze samenleving op de beste manier bevorderen. De geselecteerde initiatieven worden financieel gesteund en in de kijker gezet door de Stichting P&V: Solidarcité (Brussel), Instant A (Gent), Mini-Parlement (Bergen) en Steunpunt Tewerkstelling (Antwerpen). Ter afsluiting van het project wordt het franstalige witboek “Economie sociale et intégration dans la société européenne des jeunes issus de l'immigration” plechtig overgemaakt aan de nationale en Europese politieke leiders. Dit project kreeg steun van de Europese Commissie, DG Onderwijs en Cultuur.

1 januari 2001

Met de steun van logo pv groep