Tweede editie van Spot-On! The Music project

Doelstelling

Na het succes van deze eerste editie in 2006, lanceert de Stichting P&V in september 2007 SPOT-ON! The Music Project – A Festive Youth Happening // 2008. Het is een projectoproep naar zowat 900 jeugdhuizen en evenzoveel jeugdbewegingen in heel België die mede gerealiseerd wordt met de financiële steun van de Nationale Loterij. De stichting daagt deze jeugdverenigingen uit om tegen 29 februari 2008 een voorstel in te dienen voor een spetterende jongerenhappening. Van sportdag tot free podium, van buurtfeest tot uitwisselingsweek, van een festivalletje tot een heuse optocht... Alles kan! Als er maar een streepje muziek aan te pas komt, het voorgestelde project bijdraagt tot de toegankelijkheid van het lokale jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en het gekozen thema past binnen het kader van het Europese Jaar van de Interculturele Dialoog 2008!

Via dit project wil de Stichting P&V jeugdhuizen, jeugdbewegingen en hun publiek de kans geven om samen met andere lokale jeugdverenigingen een bijzondere jongerenhappening te organiseren. Op deze manier wil de Stichting P&V bijdragen tot de toegankelijkheid van het lokale jeugdwerk, en de jongerencultuur, o.m. van kansengroepen, ondersteunen.

Selectie

In totaal ontving de Stichting 73 kandidaatsdossiers (37 franstalige en 36 nederlandstalige), waarbij meer dan 200 jongerenorganisaties betrokken waren. De voorstellen werden aandachtig gelezen door een onafhankelijke jury, samengesteld uit experts uit het jeugdwerk en vertegenwoordigers van de Stichting P&V en van de Nationale Loterij. Bij de selectie hield de jury rekening met de originaliteit en de creativiteit, de financiële en organisatorische onderbouw en de maatschappelijke meerwaarde.

Drie jeugdhuizen mochten tijdens de officiële prijsuitreiking in de Ancien Belgique, een cheque van 12.500 € van de Stichting P&V in ontvangst nemen. 15 andere laureaten kregen van de Stichting P&V elk 2500 € om hun werking lokaal toegankelijker voor te maken.

The Happiest Parade on the Planet! - Jeugdhuis OHK’ uit Oostende (5 oktober 2008)

Begin februari 2007 werd in Oostende een jongen van 18 doodgestoken. De aanleiding was een banale ruzie over een sigaret. De dader was een regelmatige bezoeker van het jeugdhuis OHK. De verslagenheid en het ongeloof waren heel groot bij de jongeren van het jeugdhuis. Vlak na het incident hielden ze een stille mars tegen zinloos geweld.

Met het project “The Happiest Parade on the Planet!” willen ze een uitbundiger signaal geven. Samen met het Jongeren-adviescentrum organiseren ze een kleurrijke parade door de kuststad. “The Happiest Parade on the Planet!” wil bijdragen tot de positieve beeldvorming van en rond jongeren.

De jury prees dit project omdat het positivisme en hoop uitstraalt, zonder de realiteitszin te verliezen. Het is volgens de jury een project dat alle kansen moet krijgen omwille van de doorgedreven laagdrempeligheid en participatie van en voor de jongeren zelf. Met deze prijs wil de Stichting P&V een duidelijk signaal geven aan jongeren die, van onderuit, positief (re)ageren op een soms negatieve en harde wereld.

zOOm Festival 2008 - Jeugdhuis Masure 14 uit Doornik (27 september 2008)

Samen met de jeugdraard van de stad Doornik en een aantal andere jeugdhuizen organiseert Masure 14 het eerste zOOm Festival. Op zaterdag 27 september 2008 treden in het cultureel centrum van Doornik groepen en artiesten op met allerlei stijlen : ska, reggae, rock, techno, wereldmuziek, straattheater,... De diverse genres moeten een divers publiek van jongeren verenigen op een feest van tolerantie.

Op het festival krijgen de jongeren ook de kans om het verenigingsleven in Doornik beter te leren kennen. Sociale organisaties, verenigingen, en lokale afdelingen van ngo’s krijgen een stand die ze creatief kunnen inrichten om zich voor te stellen aan de jongeren.

De jury loofde de creativiteit en de degelijke uitwerking van het voorstel. Vooral de brug tussen jeugdwerk en andere maatschappelijke bewegingen en verenigingen kreeg veel lof.

Rock is Metiss – Jeugdhuizen Le Gué en Antichambre uit SintLambrechts-Woluwe (13 september 2008)

De jury heeft dit project gekozen omwille van de aandacht die het besteedt aan diversiteit. Diversiteit in activiteiten, diversiteit in de keuze van de artiesten en diversiteit in doelpubliek. Rock is Metiss hoopt via de muziek verschillende groepen van jongeren, die soms wantrouwig staan tegenover elkaar, samen te brengen en elkaar beter te leren kennen. Ook de manier waarop deze jeugdhuizen de jongeren betrekken in de verschillende aspecten van het festival die georganiseerd moeten worden heeft de jury bijzonder overtuigd.

De jury was ook opgetogen over de sterk uitgewerkte ‘to do’-planning met voor en door de jongeren van de organiserende jeugdhuizen.

1 december 2008

Met de steun van logo pv groep