Connecting You(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving

De Stichting P&V bestrijdt de uitsluiting van de jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven, vooral volgens onderwijsniveau-of-vorm.

Kort of praktish geschoolden en hoger geschoolden komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger. Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens sommigen de nieuwe verzuiling. Deze groepen zien elkaar niet alleen weinig, ze maken zich ook zorgen over verschillende zaken. De enen maken zich bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. De anderen hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op
de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich
kan terugvinden.

Daarom heeft de Stichting P&V een nieuw meerjarenproject gelanceerd dat Onderzoek en actie combineert en  verschillende fasen omvat:

Fase I - Onderzoek

Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over de grote scheidslijnen en ongelijkheden in onze samenleving in het algemeen, rond onderwijs in het bijzonder; de mogelijke manieren om deze scheidslijnen te doorbreken; de personen/groepen die hierin een sleutelrol spelen; nieuwe plekken van ontmoeting die mensen kunnen samenbrengen …

Download de resultaten van dit onderzoek (alleen in het Engels).

Fase II - Projectoproep

Het grondig en op basis van expertise en ervaring bespreken van die kennis en inzichten, met de bedoeling beleidspistes en projecten te identificeren en te steunen die een grote kans maken om efficiënt bij te dragen tot het aanpakken van de gesignaleerde problemen.

Deze fase omvat een projectoproep en een jongerenforum.
 

Fase III

Het bevorderen van dat beleid en het stimuleren en promoten van de ontwikkelde initiatieven en projecten.

3 september 2021

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep