Connecting You(th). Fase II: Projectoproep

Connecting You(th)

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? De laatste jaren tekenen zich diepe kloven in de samenleving af, vooral volgens onderwijsniveau en -vorm. We wonen niet in dezelfde buurten, we gaan niet naar dezelfde sportclub of school, we ontmoeten elkaar niet op dezelfde plekken, en onze prioriteiten en interessesferen zijn verschillend.

Dit alles heeft negatieve consequenties voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden. Door de coronacrisis dreigt deze polarisatie volgens sommigen groter te worden. Bovendien kwamen tijdens de coronacrisis de zelf- en identiteitsontwikkeling van jongeren onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat sociale contacten en steun belangrijke voorspellers kunnen zijn voor veerkracht en een beter herstel na crisissituaties.

Met haar nieuw meerjarenproject wilt de Stichting P&V de nood aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de maatschappelijke nood aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Het project zal uit twee luiken bestaan: een projectoproep en een jongerenforum.

Projectoproep

De Stichting P&V lanceert de projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren van verschillende horizonten te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Meer concreet is de Stichting P&V op zoek naar:

Wat?

  • Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren, die echt leren luisteren naar behoeften van verschillende groepen jongeren vanuit gelijkwaardigheid, die stilstaan bij aannames en vooroordelen bij verschillende groepen, … Met andere woorden: projecten die werken aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ via ontmoeting, discussie, sociaal contact. En/of: 
  • (Lokale) initiatieven die zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen … van diverse (groepen) jongeren (i.p.v. te kijken naar wat ons verdeelt, zoeken naar wat ons verbindt). Met andere woorden: initiatieven die concreet op zoek gaan naar gemeenschappelijke doelen en hierrond samen acties ondernemen. 

Resultaten van de projectoproep

Zo zullen 14 organisaties werken aan het faciliteren van wederzijdse ontmoetingen en het overbruggen van sociale  kloven tussen jongeren door middel van projecten rond: 

  • inclusie
  • onderwijs
  • opvoeden tot ondernemingszin en burgerzin
  • cultuur en media
  • sport

Ontdek de lijst met ondersteunde organisaties

Meer informatie

Aarzel niet de informatieve nota van de projectoproep, met inbegrip van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria, te lezen. Of download de infographic met de verschillende fases en belangrijke data van onze oproep

12 maart 2022

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep