Feeling You(th). Het verbeteren van het mentaal welzijn van jongeren

Elke drie jaar initieert de Stichting P&V een rigoureus meerjarenproject waarin wetenschappelijk onderzoek en het luisteren naar de stem van jongeren centraal staan. Deze benadering stelt ons in staat projectoproepen te lanceren ter ondersteuning van innovatieve en impactvolle initiatieven. De betrokkenheid van jongeren staat centraal in onze missie, omdat wij sterk geloven in hun vermogen om een betere toekomst vorm te geven.

Voor de periode 2024-2026 richten we ons op een cruciaal thema: het mentaal welzijn van jongeren. Met dit project willen we begrijpen, bewustwording creëren en concrete oplossingen bieden om het mentale welzijn van de jongere generaties te verbeteren. Ontdek onze acties, de gesteunde projecten en hoe u kunt bijdragen aan deze essentiële zaak.

Een zorgwekkend beeld van het mentaal welzijn van jongeren

De laatste resultaten van het internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (2021/22 enquête) schetsen een zorgwekkend beeld van de mentale gezondheid van jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de jongeren zich meer dan eens per week nerveus of prikkelbaar voelde in de afgelopen zes maanden. Een op de vier jongeren gaf aan slaapproblemen en/of gevoelens van moedeloosheid of depressie te hebben. Hoewel de COVID-19-pandemie en de lockdownmaatregelen een rol spelen in deze situatie, zijn ze niet de enige verklaring. De levenstevredenheid en de zelfgerapporteerde gezondheid van adolescenten daalt sinds 2018, terwijl het aantal gezondheidsklachten - zoals slaapproblemen, rug- of hoofdpijn, of gevoelens van depressie - sinds 2014 is toegenomen.

De uitdagingen waarmee jongeren vandaag de dag worden geconfronteerd, zijn divers en veeleisend, variërend van de klimaatcrisis tot schoolse druk en sociale verwachtingen, en de alomtegenwoordige invloed van sociale media. Onderzoek toont het belang aan van vroegtijdig ingrijpen en het bieden van zorgzame en ondersteunende omgevingen waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen. Hoewel niet alle jongeren met een slechte mentale gezondheid een gespecialiseerde behandeling nodig hebben, kan dit wel het geval zijn als hun klachten niet tijdig worden aangepakt. Scholen worden gezien als een bijzonder belangrijke plek om dit te bereiken, omdat zij in de meeste landen het eerste contactpunt zijn voor jongeren die problemen hebben met hun mentale gezondheid. Ook andere sociale contexten zoals het gezin, de vriendengroep en de vrijetijdssector zijn van groot belang.

Daarom heeft de Stichting P&V een nieuw meerjarig Onderzoeks-/Actieprogramma gelanceerd (2024-2026) met verschillende fasen om het mentaal welzijn van jongeren te verbeteren.

Fase I – Onderzoek

Onze onderzoeksfase is gebaseerd op een raadpleging van het onderzoek terzake en een reflectiemoment tussen onderzoekers en jongeren over het mentaal welzijn van jongeren.

Een aantal onderzoekers legde op een toegankelijke manier de meest relevante resultaten van hun onderzoek uit aan jongeren. Vervolgens bespraken zij met de jongeren welke acties of interventies zij als het meest effectief beschouwen en waarop de Stichting P&V haar projectoproep zou kunnen baseren.

Ontdek de onderzoeksresultaten door hier te klikken.

Fase II – Projectoproep

De Stichting P&V lanceert haar projectoproep in juni 2024. Onze projectoproep, waarin we financiële steun bieden aan projecten die gericht zijn op het verbeteren van het mentaal welzijn van jongeren, zal dus weerspiegelen wat het onderzoek en de jongeren zelf hierover zeggen. In september wordt een evenement georganiseerd om de verschillende fasen van ons meerjarenproject uit te leggen en projecthouders en anderen te inspireren bij het opzetten van acties.

Ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde criteria zoals haalbaarheid, potentiële impact, afstemming met de doelstellingen van de oproep en de innovatie die zij met zich meebrengen. Deze beoordeling wordt gedaan door de onderzoekers en jongeren die betrokken waren bij fase I.

Ontdek de volledige projectoproep met alle benodigde informatie door hier te klikken.

Fase III – Actie

Deze laatste fase bestaat uit de implementatie en promotie van de geselecteerde initiatieven en projecten. Zij ontvangen financiële steun in de vorm van een beurs en krijgen begeleiding en advies van experts.

De resultaten van de projecten worden gedeeld met een breder publiek om transparantie te bevorderen en andere soortgelijke initiatieven aan te moedigen.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de projecten die na de projectoproep zijn geselecteerd, alle kans van slagen hebben en een duurzame positieve impact kunnen hebben.

13 juni 2024

Gerelateerde artikels: 

Met de steun van logo pv groep