Missie

De Stichting P&V ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en laat ze actief meebouwen aan een solidaire wereld.

De acties en de werking van de Stichting P&V zijn gebaseerd op vier principes die voortvloeien uit de waarden van de sociale economie: solidariteit, emancipatie, burgerzin en participatie.

Op die manier wil de Stichting actief burgerschap ondersteunen en opkomen tegen de uitsluiting van jongeren in onze samenleving.

Mecenaat

De Stichting P&V verleent geen subsidies, ze lanceert of werkt mee aan verschillende acties.
Als u op de hoogte wil blijven van onze projecten, kunt u zich inschrijven om onze newsletter te ontvangen.

Waarden

De Stichting P&V doet een beroep op het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren. Ze investeert in een sociaal en menselijk kapitaal dat nodig is voor de ontwikkeling van de sociale cohesie en solidariteit in de samenleving van morgen.
Jongeren hebben eigen ervaringen en een eigen, jonge mening. De Stichting P&V stimuleert het sociale engagement van jongeren, zodat ze hun steentje kunnen bijdragen aan de uitbouw van onze samenleving. De Stichting maakt werk van een positieve benadering van jongeren, uitgaande van hun diversiteit en hun competenties.
Participatie is de rode draad bij alle acties van de Stichting P&V. Het is een integratiefactor die een belangrijke rol speelt in de strijd tegen uitsluiting van jongeren, die de kans krijgen om actief deel te nemen aan de ontwikkeling en de uitvoering van projecten. Op die manier wordt een informele omgeving gecreëerd waarin ze hun burgerzin kunnen ontwikkelen.
Deelnemen aan de samenleving veronderstelt meer dan ooit zelfverzekerdheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarom zet de Stichting P&V zich in om meer ontmoetingsforums te creëren voor jongeren, waar ze zich kunnen uitdrukken, creatieve ideeën uitwisselen en zich ontplooien.

Met de steun van logo pv groep