Onze begunstigden

Ontdek de projecten die we ondersteunen (lijst met projecten sinds 2012)!

Merk op dat al deze projecten onze steun alleen kregen dankzij onze oproepen voor projecten. Spontane aanvragen zijn dus niet mogelijk.
Ades 2.0 (Brussel)

ADES 2.0 is het geesteskind van ADES (Democratic Ecological and Social Alternatives), een netwerk dat collectieve actie onder Brusselse jongeren stimuleert en promoot.

J100 (Antwerpen)

Met het project J100 willen Antwerpse jeugdorganisaties de positie van jongeren in de stad versterken door hen een eigen stem te geven.

Potager collectif de la maison des jeunes de Jalhay-Sart

Met haar project Potager Collectif stelt het jeugdhuis van Jalhay-Sart een collectieve moestuin open voor iedereen die actief wil bijdragen aan het gemeenschapsleven van Jalhay-Sart.

Cachet (Vlaams Brabant)

De kernactiviteit van Cachet is het creëren van ontmoetingen door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulp, om van daaruit een netwerk op te bouwen waarop jongeren terug kunnen vallen. 

Maroll's (Brussel)

Maroll’s is een socio-educatief project van L’Unité Scoute des Marolles dat buitenschoolse activiteiten organiseert voor kwetsbare jongeren en hun families. 

Mayor @ Your town (Vlaanderen)

De vzw [ew32] creëert met haar project ‘Mayor@YourTown’ samen met jongeren en lokale beleidsmakers een uniek spel in vier Vlaamse steden (Ninove, Diest, Maasmechelen, Bornem). 

Je mène à (Malmédy)

Met haar project “Je mène à” wil de vzw Couleur Café jongeren in Malmedy betere toekomstperspectieven bieden.

Vrienden van De Put (Brugge-Noord)

In het voorjaar van 2016 bouwden enkele jongeren in Noord-Brugge een geheim jeugdhuis als creatief antwoord op het tekort aan ontmoetingsplaatsen voor de jeugd in hun wijk. 

Vormingscentrum Foyer - Roma Plus (Brussel)

Project om zeer uitgesloten jongeren met een migratie-achtergrond (veelal Roma-jongeren) te begeleiden naar onderwijs en werk en zo hun integratie in de school en op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Odyssée - Begeleiding van adolescente schooluitvallers (Brussel)

Vzw die jongeren die op school dreigen af te haken, opzoekt en helpt om de draad opnieuw op te nemen. 

WerkVormm - Junior Engineering (Antwerpen)

Organiseert vrijetijdsateliers om kinderen en jongeren (5e & 6e lj basisonderwijs en 1e graad secundair onderwijs) kennis te laten maken met techniek.

Perspectives - Digitale podiumtechnieken (Flémalle)

Project waarbij laagopgeleide en/of langdurig werkloze jongeren tussen 18 en 24 gedurende 9 maanden een technische basisopleiding volgen en samenwerken aan een licht- en geluidspektakel. 

De Schoolbrug - Van chaos naar zen in de klas (Antwerpen)

Schoolintern begeleidingstraject waarbij leerkrachten, klassen en ouders als evenwaardige parnters samenwerken om schooluitval te voorkomen (zowel bij de voorbereiding en uitvoering als bij de nazorg). 

La Teignouse AMO – Tutoraat om te groeien (Comblain-Au-Pont)

Een project voor en door jongeren, waarbij jonge scholieren leren van oudere, meer ervaren school- of studiegenoten

Next Generation, Please!' - Bozar

De doelstellingen van dit project zijn de reflectie over de uitdagingen van Europa in het algemeen en sociale cohesie in het bijzonder bij jongeren te stimuleren, en hen aan te moedigen om deel te nemen aan het vormgeven van de toekomst van Europa.

Met de steun van logo pv groep