Historiek

Al sinds de jaren dertig besteedt P&V, een coöperatieve verzekeraar en pionier op het gebied van de sociale economie in België, een deel van zijn winst aan maatschappelijk werk.

In de jaren negentig vertaalde het sociale engagement van P&V zich in een aantal acties om de uitsluiting van jongeren tegen te gaan. De Stichting P&V werd opgericht in 2000 en werkt sindsdien autonoom van haar mecenas, de P&V Groep. Erkend als stichting van openbaar nut sinds 2006, lanceert ze verschillende projecten in België en in Europa.

 

2023

De stichting viert haar 25-jarig bestaan!
 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting is er ook een brochure uitgegeven.

2021 - 2023

KEEP

De Stichting P&V neemt deel aan een Europees consortium onder de coördinatie van France Education International met 4 landen (Frankrijk, België, Polen en Griekenland) in het kader van een Erasmus+-project. De titel van het project is: "Key Engaging Educational Practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following the COVID-19 pandemic", Project KEEP.

Connecting Youth

Steeds meer lijken er groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven, bijvoorbeeld volgens opleidingsniveau- en vorm. Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is. Daarom zet de Stichting P&V een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving.

2020 - 2021

Linking Youth Up/Guiding Youth

De Coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijkse leven van iedereen gehad, maar kinderen en jongeren in kwetsbare contexten worden disproportioneel zwaar getroffen. Met de projecten "Linking Youth Up/Guiding Youth" krijgen 1.300 maatschappelijk kwetsbare jongeren een nieuwe laptop, begeleiding en een versterking van hun digitale competenties via 65 organisaties in heel België.

2016 - 2019

My Future, Our Society

De Stichting P&V lanceert een project dat politieke vervreemding wil tegengaan en jongeren wil verzoenen met maatschappelijk engagement en politiek in de breedste zin van het woord. Dit door te laten zien dat ze door collectieve actie persoonlijke problemen kunnen oplossen of dromen kunnen realiseren.

2012 - 2015

Voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid

De Stichting P&V lanceert een uitgebreid onderzoeks / actieprogramma om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Jongeren, vooral de minst gekwalificeerden, waren de eerste slachtoffers van de werkloosheid die Europa en zijn grote steden toentertijd trof.

2009 - 2012

Mijn wereld in 2030

De Stichting P&V bevraagt de angsten, verwachtingen, plannen en visies van jonge Belgen tussen de 16 en 26 jaar. Hun scenario's onder de titel "Hoe zie ik mijn wereld in 2030?" dienen als inspiratiebron voor twee artistieke producties, één in Luik en één in Limburg.

2008 - 2009

Burgerschap – Interculturaliteit – Dialoog

Samen met PEFONDES werkt de Stichting P&V mee aan het project Burgerschap – Interculturaliteit – Dialoog. Voor België wordt gekozen voor het thema Franstaligen en Nederlandstaligen: hoe met elkaar de dialoog aangaan?

2007 - 2008

Tweede editie van Spot-On! The Music project.

2006

Spot-on! The Music Project

De Stichting P&V organiseert het project Spot-on! The Music Project, dat aan jeugdbewegingen de kans biedt om muzikale projecten te realiseren.

2004 - 2007

Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk!

De Stichting P&V lanceert in België het project: Beter samen? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk! met een nieuw jongerenforum dat projecten kiest die de diversiteit in jeugdbewegingen bevorderden.

2004

Het tweede Europese project van PEFONDES

...is gericht tegen de Discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.

2001

PEFONDES lanceert een eerste gemeenschappelijk project

... onder de naam Samenleven in een kleurrijke maatschappij. Een jongerenforum van 25 jongeren uit heel België wordt opgericht om initiatieven te selecteren ter bevordering van de integratie van jongeren met een migratieachtergrond.

2000

De Stichting P&V wordt opgericht

Om een Europese dimensie te geven aan haar acties wordt de Stichting P&V medeoprichter van PEFONDES (Europese Groepering van Stichtingen van de Sociale Economie).

1997

Oprichting Fonds P&V

Binnen de Koning Boudewijnstichting wordt het Fonds P&V tegen de sociale uitsluiting van jongeren opgericht. Haar meest opgemerkte actie was het Jongerenparlement dat in 1998 door de Raad van Europa werd uitgeroepen tot modelproject voor burgerschap.

1995

Sensibiliseringscampagne tegen de sociale uitsluiting van jongeren

De vzw Solidarsong houdt een sensibiliseringscampagne tegen de sociale uitsluiting van jongeren. De opbrengst van een concert wordt verdeeld over 13 projecten in heel België.

Met de steun van logo pv groep