Onze samenwerkingen

Stichting P&V werkt samen met betrokken partners die de waarden van solidariteit en betrokkenheid delen.
...
Groep P&V
De P&V Groep, een coöperatieve verzekeringsgroep, heeft de Stichting P&V opgericht en is haar hoofdsponsor. Naast haar verzekeringsactiviteiten levert de P&V Groep een actieve en concrete bijdrage aan verantwoordelijk burgerschap en een meer solidaire samenleving.
...
Multipharma
Multipharma steunt sinds enkele jaren de acties van de Stichting P&V op financiële wijze. De missie van Multipharma is om een actieve rol te spelen in de toegankelijkheid van kwalitatieve gezondheidsproducten en farmaceutische zorg.
...
Nationale Loterij

De Nationale Loterij heeft verschillende projecten van de Stichting P&V gesteund, waaronder recentelijk het Jongerenforum van het Connecting Youth project om sociale kloven te overbruggen. Een project dat een 20-tal jongeren uit heel België samenbrengt om samen over projecten te praten, te beslissen en op te volgen.

...
Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen

De Stichting P&V is lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen die meer dan 120 stichtingen verenigt die actief zijn in België. Wij nemen deel aan talrijke werkgroepen: Jeugd, Impact, Corporate Foundations....

...
Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting (KBS) is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut die zich al meer dan 40 jaar inzet voor de verbetering van de samenleving. De Stichting P&V werkte samen met de KBS aan de projectoproep Linking Youth Up om de digitale kloof onder jongeren te verkleinen. 

...
WeKONEKT.brussels

De Stichting P&V is partner van de weKONEKT week. Met weKONEKT.brussels dragen de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Université libre de Bruxelles (ULB) en Brusselse partners bij aan de ontwikkeling van een vrije, verbonden en geëngageerde gemeenschap.

...
Growfunding
Growfunding is een Belgisch platform voor civic crowdfunding dat mensen en middelen samenbrengt en projecten ondersteunt die onze samenleving sterker en duurzamer maken.
...
Capital

In samenwerking met de P&V Groep ondersteunt de Stichting P&V de activiteiten van Capital op het gebied van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van jongeren.

...
Engage 4

Samen met Engage4 heeft de Stichting P&V het P&V BOOST-project verder ontwikkeld rond competence based volunteering van onze collega’s ten behoeve van organisaties uit ons netwerk.

...
Visuality

Samen met Visuality faciliteren we de bijeenkomsten van het Jongerenforum van de Stichting P&V. Ook werken we met hen samen om de belangrijkste resultaten van sommige van onze events visueel weer te geven.

Met de steun van logo pv groep